På gång

På gång

På denna sida kan du se vilka evenemang som är på kommande.


Du kan även hålla dig uppdaterad över vad FMU har på gång genom att följa oss på våra sociala medier (tryck på ikonerna här nedan) & prenumerea på FMUs nyhetsbrev som utkommer ett par gånger i året.

Facebooklogon
Instagramlogon