Verksamhetsberättelse

Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf

FMU:s verksamhetsberättelse 1.1 – 30.9 2014

 

ALLMÄNT

Mycket är det som händer under ett FMU-år. Läger och ledarskolningar har hållits och FMU har allt mera insett värdet av att fokusera på att fostra fram kunniga trygga ledare för att trygga framtida barn och ungdomsverksamhet. Men ledarskap lär man sig inte genom att sitta på skolbänken endast utan genom att kombinera ansvarsgivande ledarträning och reguljär barn och ungdoms verksamhet med skolningar nås bästa resultat. I allt vi gör önskar vi att Herren skall vara vår herde, den som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull.

 

LOKALA FMU

FMU består av alla lokala FMU-grupper, som har varierande verksamhet beroende på ort. Ett ständigt återkommande behov för styrelsen är att hålla en så bra kontakt som möjligt med de lokala grupperna. FMU styrelsen har därför bestämt att varje styrelsemöte skall vara på någon lokal FMU grupps hemort så att alla lokala gruppers ledare har möjlighet att träffa styrelsen åtminstone 1 gång om året.

 

STYRELSEN

FMU-styrelsen har samlats till 4 protokollförda sammanträden.

 

Ledamöter till 7 juni

Jacob Hjortman (Vice ordförande), Jan-Peter Österberg, Jenna Romberg (sekreterare), Elin Åsvik (suppleant), Barbro Österberg (Suppleant), Fanny Backman, Josefin Knipström, Malin Rönn

 

Ledamöter från 7 juni

 Jacob Hjortman (Ordförande), Rebecka Ahlbäck, Jenna Romberg (Vice ordförande), Elin Åsvik (suppleant), Barbro Österberg (Suppleant), Fanny Backman, Josefin Knipström, Malin Rönn (sekreterare), David Skagersten, David Grönlund.

 

Styrelsens medlemmar har fått olika ansvarsområden att rapportera från till styrelsen.

 

KOMMITTÉER

FMU har tre stadigvarande kommittéer som samlas regelbundet de är FRIKO (Fritidsgårds kommittéen) som ansvarar för det praktiska arbetet på FMU:s lägergård i Sundom skärgård. LÄKO (lägerkommittéen) som har hand om att koordeinera och hitta lägerchefer till de olika barn- och ungdomsläger som hålls och PLANKO (planeringskommittéen för Midvinterveckan) som planerar och genomför Ungdomslägret Midvinterveckan.

 

REPRESENTANTER

FMU har haft representanter i följande arbetsgrenar:

Missionskommittén: Martin Sandås och Petra Sten

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna: David Grönlund

Konferensen 2014: Jenna Romberg

Nordiska barn- & ungdomskommitténs i IFFEC:s styrelse: Per-Richard Levälahti

Barn- och ungdomsledardagarnas planeringskommitté: Per-Richard Levälahti

Ekumeniska rådets ungdomssektion: Rebecka Ahlbäck

 

MEDARBETARE OCH ANSTÄLLDA

Per-Richard Levälahti har varit anställd som verksamhetsledare på 50%. Ruth Bertlin var anställd som kassör och bokförare på 7%. Under sommaren har Jacob Hjortman arbetat som vaktmästare på FMUs fritidsgård under två och en halv månad som 100% anställd. Josefin Nyman och Hege-Elise Sandås,  har under sommaren i ca en två veckors tid varit anställd köksansvarig på FMU:s fritidsgårds kök.

 

LEDARUTVECKLING

FMU har under året anordnat ett antal tillfällen för ledarutveckling. Förutom undervisning vill också FMU fokusera på träffar där ledarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och på så sätt hjälpa varandra. Barnledardagar anordnades i Grankulla och i Vasa tillsammans med de övriga frikyrkliga ungdomsförbunden, lägerledardag anordnades i Vasa och FMU ledar träffar anordnades i Helsingfors och i Sibbo.

 

LÄGER OCH ARRANGEMANG       

FMU har ordnat tre barnläger fem ungdomsläger och ett team tränings läger under året. Utöver det har det ordnats ungdomssamlingar, konferens, talkotillfällen mm. Ungdomslägret Midvinterveckan samlade 170 unga. På sommaren är speciellt barnlägren ”Sommarskoj” populära men också Midvinterveckans sommar-EKO samlade många unga.            

 

FRITIDSGÅRDEN

FMU:s fritidsgård i Sundom användes under sommarmånaderna för läger och sammankomster. Uthyrningen har bestått av tre lägerveckor som ordnats av andra organisationer och församlingar. Även veckoslut, dagsuthyrningar m.m. har förekommit.

Jacob Hjortman har under sommaren haft vaktmästaruppgifter på Fritidsgården. Linus Lindman har under året skött uppgiften som disponent och ansvarat för kiosken. Planer på att bygga om en byggnad på Fritidsgården har tagit fart. Ett förråd byggdes för att kunna bygga om det gamla förrådet till ny vaktmästarbostad och kiosk/kansli.

 

SAMARBETE

Samarbete har skett med Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna rf, Frikyrklig samverkan och Nordiska Barn- & Ungdomskommittén i IFFEC (NBUKI).

Kontakterna och samarbetet har fortsatt med de övriga frikyrkornas ungdomsförbund i Svenskfinland främst genom frikyrkliga ungdomars samarbetskommitté, FUSK.

 

EKONOMI

Ekonomin har gått runt under året utan att det har saknats pengar till de mest grundläggande utgifterna, detta trots att det har byggts en ny förrådsbyggnad på FMU:s lägergård.  

 

HÄNDELSER I KORTHET

28 dec. – 2 jan.                                       Midvinterveckan i Vasa, Variska

25 januari                                                FMU ledarträff, Helsingfors

1-2 februari                                             Barnledardagar i Grankulla och i Vasa

8 februari                                                Stigfinnarnas Årsmöte

22 februari                                              FMU styrelsemöte, Helsingfors

22 februari                                              FMU ledarträff, Helsingfors

7-9 mars                                                  Midvintervecko EKO, Vasa

14-16 mars                                              Midvintervecko EKO, Helsingfors

9 maj                                                       FMU ledarträff, Sundom

10 maj                                                     FMU styrelsemöte, Sundom

17 och 24 maj                                         Talkodagar på FMU:s Fritidsgård, Sundom

17 maj                                                     Trainingday, lägerledarskolning, Vasa

9-17 juni                                                  Skriftskola, bibelskola och hjälpledarskola,

                                                                Hummelholmen, Nykarleby

1 jun. – 31 aug.                                       Ungdomssamlingar, FMU:s Fritidsgård, Sundom

4-8 juni                                                    Sommarkonferens i Grankulla

7 juni                                                       FMU:s årsmöte i Grankulla

16-19 juni                                                Barnläger, Svartholmen, Sibbo skärgård

17-19 juni                                                Sommarskoj 1, FMU:s Fritidsgård, Sundom

23-26 juni                                                Sommarskoj 2, FMU:s Fritidsgård, Sundom

27-29 juni                                                Stigfinnarnas Scoutläger, FMU:s Fritidsgård

17-20 juli                                                 Mvv Sommar EKO, FMU:s Fritidsgård, Sundom

22-26 juli                                                 Sommarskoj UNG, FMU:s Fritidsgård, Sundom

15-16 augusti                                          FMU styrelsehelg, FMU:s Fritidsgård, Sundom

22 augusti                                               Island Challenge, teambyggande ledarskapshelg, Vasa

 

 

Per-Richard Levälahti

Verksamhetsledare