På gång

FMU anordnar Sommarskoj läger för barn och ungdomar. Lägrena är för det mesta placerade på FMUs lägergård, fritidsgården, på Utterö i Sundom skärgård och på Missionskyrkan i Finlands gård Sjömansro i Lappvik. Förutom de egna lägrena så anordnas också gemensamma läger för ledare tillsammans med de andra frikyrkliga ungdomsförbunden, skriftskole / Bibelskole läger tillsammans med SBFU och scoutläger tillsammans med scoutkåren stigfinnarna och SBFU.

Varje år anordnas också Midvinterveckan som är ett nyårsläger för ungdomar 15år uppåt.

Kommande händelser

 

Sommarskoj UNG

 

Välkommen på Missionskyrkans sommarkonferens den 14-17 juni. 

Under konferensen ordnas även barn- och ungdomskonferens. 

Läs mer på MKFs sidor...

Under sommaren ordnas läger för alla åldrar. Lägren ordnas på Sjömansro i Lappvik (utanför Hangö). Det är en mycket trevlig och barnvänlig lägergård, nära till naturen och havet. Förutom en stor gräsplan finns även möjlighet att simma, paddla kanot, sporta och mycket mer.

Välkommen på tonårsläger på Sjömansro. Lägret är till för dig som är mellan 12 och 18 år. 

Mer information är på kommande. 

Välkolmmen på barnläger den 26-29 juni. Lägret är riktat till åldrarna 7-12 år. 

Mer information är  på kommande. 

Välkommen på familjeläger på Sjömansro den 19-22 juli. Det är ett läger för alla åldrar där vi bara får vara och dela livet med varandra. 

Den 21a april hålls Training day för Nyland. Det är lägerledarträning för de som är med på sommarens läger. 

Snart är det dags för FMU:s årsmöte där nya personer väljs in i FMU styrelsen, heta diskussioner om barn och ungdomars framtid förs och där vi tillsammans utformar framtidens barn och ungdomsarbete.

FMU kommer att regulbundet börja skicka ut ett informations brev per E-post angående vad som har hänt och vad som är på gång.

Vi vill att du som kommer på ett av FMU:s läger ska tycka att det var ett bra val. Men för att göra lägrena riktigt bra så behöver vi din hjälp!

Ett gäng flitiga personer har gjort under flera talko-tillfällen jobbat hårt för att få fritisgården i skick för lägersäsongen. Bl.a. så har bänkar o bord reparerats, köket fått nya bänkskivor och stugorna fixats inför sommaren.

FMU är Missionskyrkan i Finlands gemensamma missionsarbete bland barn och ungdomar i Finland. Tillsammans klarar vi av det som den lokala församlingen inte klarar av på egen hand. Tillsammans kan vi också hjälpa till och stödja så att våra gemensamma mål uppfylls.