Marknad

Utterö Marknaden bjuder på olika sorters marknadsstånd med både färsk mat och olika produkter.

Marknaden öppnar kl 10:00 och slutar kl 17:00.

På marknaden kommer det att finnas möjlighet till uttag av kontanter via chipförsedda bankkort.

 

Vill du ha ett marknadsstånd på Utterö Marknaden så kan du anmäla det  HÄR

Marknadsplatserna är indelade i 3,5x3m områden och 1,5x3m områden och kostar 15€ respektive 10€.

Om man har behov av elektricitet (230v) till sitt område så går det att ordna.Behöver du hjälp på annat sätt så tveka inte att fråga efter det så skall vi se vad vi kan göra.

Om du är ute för att sprida någon ideologi eller åsikt av något slag så är dessa marknadsbord inte till för det.

 

Vi strävar efter att följa de rekommendationer och bestämmelser som hittas som bilaga här nere. 

 

 

Dessa varor får inte säljas:

• Produkter som hetsar mot folkgrupp, t ex med ett rasistiskt budskap, produkter som är drogrelaterade eller produkter som har ett pornografiskt innehåll

• Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat.

• Knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter, springknivar och liknande.

• Smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, slangbågar och andra projektiler, knallpulverpistoler etc med hög ljudvolym samt alla slags arenatrumpeter, sprayer av alla slag, inkluderande doftsprayer.

 

This products can not be sold:

• Products that incites to the public, for example, with a racist message, products that are drug-related or products that have pornographic content.

• Knives, other knitting and cutting weapons and other objects intended to be used as a weapon for breach of life and health. This prohibition does not apply if the item according to specific regulations is included in equipment for a particular service or assignment or the possession otherwise because of the nature of the item, the holder's needs and other circumstances are deemed to be legitimate and the item is well packed.

• Knuckle buster, cast iron or other objects specially intended to be used as a weapon for breach of life or health, as well as folding knifes, switchblades, and such.

• Firecrackers, fireworks, stink bombs and the like, including TRICKY firecrackers, hose bows and other projectiles, high-volume pistol guns, and all kinds of arena trumpets, sprays of all kinds, including scent sprays.

 

Kontaktperson: Linnea Hjortman

tel: 045 1137336

E-post: linneahjortman@hotmail.com