Training day

lör, 21/04/2018

Den 21a april hålls Training day för Nyland. Det är lägerledarträning för de som är med på sommarens läger.