Barn- & Ungdomsledardag

Välkommen med på barn- & Ungdomsledardagen som också passar för pastorer, och församlingsföreståndare.

Många församlingars barn- och ungdomsarbete hänger på om det finns frivilliga ledare. Hur rekryterar, motiverar och vårdar vi de frivilliga så de orkar vara med och känner att det är meningsfullt.

Tid: 17.11

Plats: TEOPOLIS, Tammerfors

Deltagaravgift 25€

Mat 10€

Anmälan: pricken@fmu.nu

Arrangör: Frikyrklig samverkan.