FMU dagen

Föreningen Missionskyrkans Ungdom är glad att få inbjuda alla FMU medlemmar och andra intresserade till en FMU dag! FMU dagen kommer att vara på huvudbibliotektet i Tammerfors (Pirkagatan 2) 22.4 kl10-16.