FMU:s Sommar

Här kommer programmet för sommarens alla läger! Den 12.4 (efter kl 11) öppnar anmälningen för Sommarskoj 1 & 2. Lite senare kommer också anmälningsmöjligheter till de övriga lägren.

FMU dagen

Föreningen Missionskyrkans Ungdom är glad att få inbjuda alla FMU medlemmar och andra intresserade till en FMU dag! FMU dagen kommer att vara på huvudbibliotektet i Tammerfors (Pirkagatan 2) 22.4 kl10-16.